Spółka akcyjna - wady i zalety

Zarząd nie odpowiada za zobowiązania spółki akcyjnej największa zaleta?


Zarząd spółki nie odpowiada za jej zobowiązania. Dzięki czemu w przypadku jej niewypłacalności członkowie zarządu nie ryzykują własnym majątkiem. Mogą spać spokojnie, gdy w firmie pojawią się poważne problemy. Z tego powodu na to rozwiązanie powinny zdecydować się osoby, które mają dobry pomysł na biznes, ale skala ryzyka jest bardzo trudna do oceny bądź zbyt mocno obciążyłaby osobę fizyczną. To świetna opcja dla dużych przedsiębiorstw.


W tym miejscu trzeba jednak dodać, że zarząd spółki akcyjnej odpowiada za zobowiązania podatkowe własnym majątkiem. Pociąga się ich do odpowiedzialności dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna. Z tego powodu członkowie tego organu powinno dołożyć wszelkich starań, by nie dopuścić do takiej sytuacji.


Spółka akcyjna jakie jeszcze ma zalety?


Spółka akcyjna to jedyna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwia wejście na giełdę. Żadnej innej spółce nie przysługuje ten przywilej. Dzięki emisji akcji firma zdobywa większe zaufanie, a także zwiększa szansę na pozyskanie funduszy na dalszy rozwój.


Kolejnym atutem spółki akcyjnej jest możliwość emisji akcji w obrocie niepublicznym. Dzięki temu pozyskuje kapitał. Gdy zostanie przekroczony określony próg, należy poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego.


Spółka akcyjna wady


Spółkę akcyjną zakłada się wyłącznie u notariusza. Nie można jej założyć online. Co więcej, więcej wiele czynności wymaga formy aktu notarialnego. To z kolei wiąże się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej.


Ponadto w spółce prowadzi się pełną księgowość. Każde sprawozdanie finansowe wymaga opinii biegłego rewidenta. Ze względu na dużą ilość formalności, ta forma jest polecana dużym przedsięwzięciom biznesowym.


Skomplikowane procedury wymagają zatrudnienia obsługi księgowej, finansowej, zarządczej oraz prawnej. To wiąże się z potężnymi wydatkami, na które nie byłoby stać małych firm. Minusem jest też podwójne opodatkowanie. Zyski są objęte podatkiem CIT, a dywidendy podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kolejne trudności pojawiają się w przypadku likwidacji spółki. W tym przypadku formalności są bardziej złożone.


Spółka akcyjna dla kogo nie ma innego wyboru?


Polskie przepisy jasno określają, kogo obowiązuje założenie spółki akcyjnej. To jedyna opcja dla:

  • banków,

  • zakładów ubezpieczeń społecznych,

  • powszechnych towarzystw emerytalnych.

Ustawodawca pozostawił wybór instytucjom pożyczkowym. Mogą się one zdecydować na spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Targają Państwem wątpliwości związane ze spółką akcyjną? Szukają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania? Potrzebne jest wsparcie prawne? Kancelaria Verbum Lex zaprasza do kontaktu.

Created by: cdx.pl