Spółka cywilna - czym różni się od spółki jawnej?

Spółka cywilna kontra spółka jawna różne cele


W spółce cywilnej wspólnikom przyświeca jeden cel. Nie zawsze jest on zarobkowy. Dysponując różnymi środkami, mogą razem zrealizować jakieś przedsięwzięcie. Kontrakt mogą spisać między sobą nawet sąsiedzi, by zrobić coś dobrego np. dla lokalnej społeczności. Osoby spisujące umowę mogą też razem prowadzić działalność gospodarczą.


Z kolei głównym celem spółki jawnej, jak i pozostałych spółek handlowych jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Wspólnicy zawsze prowadzą wspólną firmę. Ich działania skupiają się na zarobku.


Spółka cywilna i spółka jawna co to oznacza dla kontrahentów?


Spółka jawna to osobny podmiot gospodarczy, który ma zdolności prawne. Kontrahent może podpisać umowę bezpośrednio ze spółką reprezentowaną przez wspólnika. W przypadku niewywiązania się z zaciągniętych zobowiązań najpierw pozywa się spółkę. Dopiero wtedy, gdy egzekucja okaże się nieskuteczna lub majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie wierzycieli, wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem prywatnym.


Sprawa inaczej wygląda w przypadku spółki cywilnej. Nie ma ona podmiotowości prawnej. W rezultacie nie nabywa praw ani zobowiązań w swoim imieniu. Podmiotowość mają wszyscy wspólnicy. To oni reprezentują spółkę oraz prowadzą jej sprawy. Za wszystkie podejmowane działania odpowiadają solidarnie, niezależnie od tego, kto zawinił. Każdy, kto podpisał umowę spółki cywilnej, może podpisać umowę z kontrahentem. Gdy dojdzie do zaniechań, kontrahent ma prawo dochodzić swoich roszczeń u jednego albo u wszystkich wspólników jednocześnie.


Spółka cywilna czy spółka jawna szczegółowe różnice


Aby powstała spółka cywilna lub spółka jawna, potrzebna jest umowa w formie pisemnej. W drugim przypadki jej brak skutkuje nieważnością. Takiego zagrożenia nie ma w spółce cywilnej. Co więcej, spółkę jawną rejestruje się w KRS, a cywilną w CEIDG. To przekłada się z kolei na koszty prowadzenia działalności. Każda zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowniczym wiąże się z opłatą.


W spółce cywilnej nie ma wyodrębnionego majątku. Wszystkie wkłady są współwłasnością łączną wspólników. Nie można ich podzielić do momentu rozwiązania spółki. Dopiero w tym momencie można mówić o udziałach. Tymczasem spółka jawna dysponuje własnym majątkiem.


Kolejną różnicą jest odpowiedzialność wspólników. W obu spółkach jest ona nieograniczona. Mimo to wspólnicy spółki jawnej znajdują się w lepszej sytuacji. Odpowiadają subsydiarnie w stosunku do spółki. Co to oznacza? Wierzyciele najpierw zaspokajają swoje roszczenia z majątku spółki, a dopiero potem pozywają wspólników do uregulowania zobowiązań. W spółce cywilnej od razu pozywa się wspólników.
Spółka cywilna albo spółka jawna co wybrać?


Spółka cywilna może okazać się strzałem w dziesiątkę, jeśli planujemy jednorazowe przedsięwzięcie. W ten sposób możemy skutecznie zoptymalizować koszty i zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy, jeżeli wszystko przebiegnie sprawnie. To ciekawa opcja dla osób, które chcą zrobić coś w celach niezarobkowych przy niedużym ryzyku gospodarczym.


Spółka jawna wiąże się z wyższymi kosztami, ale w pewnym stopniu chroni interesy wspólników. To lepsze rozwiązanie dla tych, którzy myślą o prowadzeniu biznesu. Dzięki temu mogą oni nieco ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności.


Warto w tym miejscu dodać, że osoby prowadzące spółkę cywilną na podstawie Kodeksu spółek handlowych, mogą przekształcić ją w spółkę jawną. Mniej formalny sposób prowadzenia przedsiębiorcy wydaje się bardziej atrakcyjny dla osób, które chcą przetestować swój pomysł na biznes.


Chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat spółki cywilnej albo jawnej? Potrzebują Państwo pomocy w przekształceniu spółki? Pojawiły się trudności w prowadzeniu działalności? Doświadczona kancelaria Verbum Lex chętnie zapozna się z Państwa sytuacją i w miarę możliwości pomoże Państwu znów stanąć na nogi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by znów poczuli Państwo święty spokój. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl