Spółka cywilna - jak ją założyć?

Spółka cywilna gdzie można znaleźć przepisy na jej temat?


Przepisy dotyczące spółki cywilnej znajdują się w Kodeksie cywilnym. Na jej temat znajdziemy też informacje w Kodeksie pracy czy w ustawach podatkowych. Osobowość prawną w imieniu spółki otrzymują wspólnicy.


Wspólnikiem może być:

 • osoba fizyczna,

 • osoba prawna,

 • tzw. ułomna osoba prawna — jednostka, która ma jedynie zdolność prawną, np. spółka jawna.


Spółka cywilna umowa


Umowa spółki cywilnej powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Jej treść można w dowolny sposób kształtować. Zgodnie z artykułem 860 § 1 Kodeksu cywilnego ten dokument zobowiązuje do tego, by został osiągnięty wyznaczony cel gospodarczy. Jego realizacja powinna być wyznaczona. Do tego niezbędne są wkłady.


Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Tego nie można zmienić w umowie. W gestii osób decydujących się na współpracę leżą takie kwestie jak:

 • sposób prowadzenia spółki,

 • reprezentowanie spółki na zewnątrz,

 • udział w zyskach i stratach,

 • okoliczności prowadzące do rozwiązania spółki.


W umowie spółki cywilnej należy zawrzeć następujące elementy:

 • zobowiązanie się do podjęcia określonych działań,

 • cel gospodarczy wspólników.


Wniesienie wkładów do spółki jest nieobowiązkowe.Spółka cywilna jak wygląda rejestracja w kilku krokach?


Osoby fizyczne, które decydują się na zawarcie spółki cywilnej i prowadzą własną firmę, dokonują stosownego wpisu w CEIDG. Z kolei osoby prawne przystępują tylko do umowy. Nie trzeba ich nigdzie rejestrować. Czynności związane z członkostwem wykonuje osoba lub osoby fizyczne, które mają upoważnienie do reprezentacji.


Aby zarejestrować spółkę cywilną, trzeba:

 • zarejestrować się w CEIDG, jeśli jest się osobą fizyczną,

 • podpisać umowę cywilną,

 • zgłosić spółkę do GUS-u,

 • zrobić zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego,

 • uzupełnić wpis w CEIDG osób fizycznych o NIP oraz REGON.


Po zgłoszeniu spółki cywilnej do urzędu skarbowego należy zapłacić 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę do wyliczeń stanowi wysokość wniesionych wkładów. Wspólnicy sami zgłaszają się do ZUS-u. Jeśli spółka zatrudnia pracowników albo przyjmuje zleceniobiorców, trzeba ją zgłosić jako płatnika.


Majątek spółki cywilnej


Spółka cywilna nie ma własnego majątku. W tej sytuacji mówimy o współwłasności łącznej wspólników. Mowa tutaj o majątkach osobistych wspólników oraz wkładach wniesionych do spółki. W rezultacie do momentu rozwiązania spółki nie można żądać podziału wspólnego majątku. Ponadto, nie można rozporządzać udziałami w majątku.


Potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu umowy? Pojawiły się problemy związane z majątkiem? Szukają Państwo rzetelnej porady prawnej? Kancelaria Verbum Lex służy swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl