Spółka cywilna - jak powinni działać wspólnicy?

Co to jest wspólny cel gospodarczy?

W umowie spółki powinien się znaleźć cel gospodarczy, który łączy ze sobą wszystkich wspólników. Najczęściej jest nim cel zarobkowy. Warto napisać, w jaki sposób będzie on realizowany. Spisanie umowy może skutecznie zminimalizować liczbę konfliktów w przyszłości.


Jakie prawa i obowiązki spoczywają na wspólnikach spółki cywilnej?


Wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek wniesienia wkładów, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie spółki. Ponadto są zobowiązani do podejmowania działań wskazanych w umówię. To oni prowadzą wszystkie sprawy i reprezentują spółkę na zewnątrz.

Wspólnik może zażądać rozwiązania spółki przez sąd, jeśli dojdzie do poważnych uchybień. W każdej chwili może zdecydować się też na wystąpienie ze spółki. Kolejnym przywilejem jest prawo żądania podziału oraz udziału w zyskach. Wspólnicy biorą udział w części majątku spółki po ustaniu członkostwa.


Czy wspólnik może zbyć udziały w spółce cywilnej?


Skład spółki cywilnej pozostaje niezmienny do końca trwania umowy. Wspólnik nie ma prawda do rozporządzania udziałami we wspólnym majątku ani udziałem w jego części. Z tego powodu zbycie udziałów okazuje się niemożliwe.


Przyjęcie nowego wspólnika do spółki cywilnej


Aby przyjąć nowego wspólnika, trzeba zawrzeć umowę pisemną pomiędzy nową osobą a starymi wspólnikami. Kodeks cywilny dopuszcza wejście spadkobierców zmarłego wspólnika. Należy przy tym podkreślić, że członkostwo w spółce nie podlega dziedziczeniu.


Jak zmienić wspólnika w spółce cywilnej?


Po podpisaniu umowy między nowym wspólnikiem a dotyczasowym, osoba, która chce wyjść z układu, składa oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce. Dzięki temu nadal będą istniały minimum dwie strony. Dopiero w tym momencie można zażądać zwrotu wniesionego wkładu. Możliwy jest też zwrot pieniędzy części wartoś wspólnego majątku po odliczeniu tego, co wniosły pozostałe osoby.Chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat działalności wspólników w spółce cywilnej? Mają Państwo pytania odnośnie majątku wspólnego lub umowy? Nie wiedzą Państwo, jak legalnie uniknąć niektórych problemów? Zapraszamy do kontaktu z doświadczonymi specjalistami kancelarii Verbum Lex.

Created by: cdx.pl