Prawo dla spółek jawnych

Co to znaczy spółka jawna?


Spółka jawna to inaczej spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną nazwą. Ma zdolność prawną, ale jest pozbawiona osobowości prawnej. Jej majątek składa się z mienia nabytego w trakcie funkcjonowania spółki, a także z wniesionego wcześniej wkładu. W tym przypadku nie ma wyznaczonego minimalnego kapitału, który trzeba wnieść przy zakładaniu firmy.


Spółkę jawną można założyć jako nowe przedsiębiorstwo albo przekształcić w nią spółkę handlową bądź cywilną. W drugim przypadku istnieje warunek: przychód z wcześniejszych lat obrotowych musi wynosić minimum 800 000 euro.


Kto płaci podatek w spółce jawnej?


W spółce jawnej wspólnicy płacą podatek od osób fizycznych lub od osób prawnych. Wszystko zależy od ich statutu. Natomiast dochód z tytułu udziału w spółce podlega ustawie o PIT. Warto w tym miejscu podkreślić, że ten podmiot gospodarczy nie jest uważany za samodzielnego podatnika. Każdy wspólnik łączy pozostałe dochody razem z przychodami oraz kosztami osiąganymi przez przedsiębiorstwo. Liczy się je proporcjonalnie do udziałów w zysku.


Czy spółka jawna się opłaca?


W spółce jawnej nie jest wymagana pełna księgowość jeżeli dochody są mniejsze niż 2 000 000 euro. To wiąże się z wyższymi kosztami obsługi w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Mimo to ten rodzaj spółki jest korzystny pod względem podatkowym. Nie trzeba płacić daniny solidarnościowej. Dodatkowo składki zdrowotne są niższe. Może się też okazać, że nie trzeba ich płacić. Jeśli wspólnicy stwierdzą, że środki zostaną w spółce na poczet planowanych inwestycji, wtedy firma może zapłacić 9% podatku CiT.


Kiedy się opłaca się założyć spółkę jawną?


Podstawą każdej spółki jest zaufanie do wspólników. W spółce jawnej każdy z nich ma prawo do tego, by ją reprezentować i ją prowadzić. W tej sytuacji bardzo ważne jest, by działania były ze sobą spójne oraz przyświecał im jeden cel. Dzięki temu można skutecznie zminimalizować ryzyko konfliktów.


Ile osób może założyć spółkę jawną?


Aby powstała spółka jawna, potrzebnych jest minimum dwóch wspólników. Mogą to być:


  • osoby fizyczne,

  • osoby prawne,

  • jednostki organizacyjne, które mają zdolność prawną.Kto odpowiada za zobowiązania spółki jawnej?


W spółce jawnej każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W tym przypadku mówimy o odpowiedzialności solidarnej ze spółką oraz z pozostałymi wspólnikami. Co to oznacza w praktyce? Każdy jest zobowiązany do tego, by spłacić dług. Jest traktowany tak, jakby był jedyną osobą, która zaciągnęła zobowiązanie.


Czy spółka jawna ma organy?

W spółce jawnej nie ma zarządu ani rady nadzorczej. Rolę tych organów odgrywają wspólnicy. Dlaczego tak się dzieje? Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej nie jest uważana za osobę prawną.


Mają Państwo pytania związane ze spółką jawną? Potrzebna jest pomoc prawna? Zapraszamy do kontaktu z kancelarią Verbum Lex. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i doradzą najlepsze możliwe rozwiązanie.

Created by: cdx.pl