Czym różni się spółka jawna od cywilnej?

Czym różni się spółka jawna od cywilnej?


Pierwszą, kluczową różnicą jest fakt, że spółka jawna to spółka handlowa. Natomiast spółka cywilna powstaje w wyniku porozumienia cywilnoprawnego. Niestety wiele osób błędnie wszystko upraszcza, wskazując różnicę w skali działalności gospodarczej.


Celem spółki jawnej zawsze jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Inaczej jest w przypadku spółki cywilnej. Tutaj można się umówić, że realizujemy wspólnie jakąś koncepcję, ale nie musimy prowadzić biznesu razem z innymi osobami.


Ponadto spółki cywilne są pozbawione podmiotowości prawnej. Podmiotowość mają łącznie wszyscy wspólnicy. Jeśli zalegają z płatnościami, trzeba pozwać wszystkich wspólników. Z kolei, gdy dojdzie do zadłużenia spółki jawnej, wtedy pozywa się spółkę. Jest ona osobnym podmiotem gospodarczym.


Spółka jawna kilka słów o zawarciu umowy spółki, odpowiedzialności i majątku


Aby zawrzeć umowę spółki cywilnej lub jawnej, wymagana jest pisemna umowa wspólników. W przypadku spółki handlowej ta forma jest zastrzeżona pod rygorem nieważności. Dodatkowo trzeba ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Trzeba też pamiętać o tym, by każdą zmianę danych zgłoszonych do KRS, zmienić w rejestrze. To niestety wiąże się z kolejnymi opłatami.


W obu spółkach odpowiedzialność wspólników jest nieograniczona. Wszyscy odpowiadają za uchybienia całym swoim majątkiem. Jeśli dojdzie do zadłużenia, w lepszej sytuacji znajdą się wspólnicy spółki jawnej. Wierzyciele najpierw pociągną do odpowiedzialności podmiot gospodarczy, a dopiero potem ich. Gdy spółka jawna nie jest w stanie samodzielnie pokryć długów, wtedy należności pokrywają wspólnicy.


Spółka cywilna jest pozbawiona majątku. Cały dobytek należy do wspólników. Nie można go podzielić do momentu, w którym spółka przestanie działać. Po rozwiązaniu umowy pojawią się udziały do podziału. Tymczasem spółka jawna ma swój majątek.


Spółka jawna czy cywilna co wybrać?


Spółka cywilna może mieć charakter niezarobkowy. To dobra opcja dla początkujących przedsiębiorców, którym brakuje pewności, czy ich pomysł na biznes odniesie sukces. To może być dobre rozwiązanie dla osób, które planują przedsięwzięcie na mniejszą skalę. Prowadzenie spółki cywilnej jest mniej kosztowne niż spółki jawnej. Ogranicza ona ryzyko związane z prowadzeniem interesów.


Mają Państwo pytania związane ze spółką cywilną lub jawną? Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Zapraszamy do kontaktu.


Created by: cdx.pl