Ile trwa założenie spółki jawnej?

Kwestie związane ze spółką jawną zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych. Ta forma działalności gospodarczej jest niezależna od wspólników. Uczestniczy w obrocie gospodarczym. Ma swoje prawa oraz obowiązki.


Ile trwa założenie spółki jawnej?


Od momentu złożenia wniosku do KRS do wpisania spółki jawnej do rejestru mija maksymalnie 7 dni, jeśli nie ma żadnych braków formalnych. Aby tak się stało, trzeba się do tego odpowiednio przygotować i zadbać o każdy szczegół.


Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem. Mamy nadzieję, że dzięki poniższym wskazówkom założenie firmy stanie się proste i przyjemne. Trzymamy za Państwa kciuki i życzymy powodzenia.


Spółka jawna jak powinna wyglądać jej nazwa?


Zastanawiają się Państwo, jaką nazwę wybrać dla spółki jawnej? Podpowiedzi są zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Oto wskazówki, o których trzeba pamiętać, by prawidłowo nazwać firmę:


 • w nazwie muszą się znaleźć nazwiska wszystkich wspólników, a także nazwa przedsiębiorstwa, jeśli będzie ono wspólnikiem spółki,


 • w nazwie koniecznie musi być oznaczenie „spółka jawna”, w obrocie gospodarczym dozwolone jest korzystanie ze skrótu „sp.j.”,


 • można dodać informacje wskazujące charakter działalności,

 • należy wyeliminować oznaczenia wprowadzające w błąd.


Niespełnienie tych wymogów skutkuje wezwaniem wspólników przez sąd do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od momentu doręczenia wezwania.


Spółka jawna co powinno znaleźć się w umowie?


Do powstania spółki jawnej niezbędna jest umowa. Zawierają ją wspólnicy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tym wypadku umowa nie musi być zawarta przed notariuszem. W umowie muszą się znaleźć następujące elementy:


 • nazwa firmy,

 • siedziba spółki,

 • informacja o wkładzie wniesionym przez wspólników z podaniem jego wartości,

 • przedmiot działania przedsiębiorstwa,

 • czas trwania spółki, jeśli jest określony.


Jeśli wspólnik wnosi wkład w postaci prawa do nieruchomości, wtedy do jego przeniesienia jest wymagana forma kwalifikowana, np. akt notarialny.


W umowie można zawrzeć także dodatkowe regulacje. Jeżeli zrezygnujemy z nich, wszystkie kwestie rozstrzygnie w przyszłości Kodeks spółek handlowych. Są one uniwersalne, dlatego warto je doprecyzować w dokumencie, by jak najlepiej dopasować zapisy do indywidualnych potrzeb.


Pamiętajmy, że spółka jawna jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Z tego obowiązku są zwolnieni wszyscy wspólnicy. Wysokość opłaty wynosi 0,5% od wartości wkładu.


Spółka jawna co trzeba wiedzieć o rejestracji?


Po podpisaniu umowy przez wszystkich wspólników, spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. W tym celu trzeba wypełnić wniosek KRS-W1. W niektórych okolicznościach dołącza się też inne formularze:


 • KRS-WL — jeśli decydujemy się na prokurentów,

 • KRS-WA — jeżeli spółka jawna ma oddziały,

 • KRS-WK — wskazuje wspólników reprezentujących firmę oraz sposób reprezentacji,

 • KRS-WH — spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia innej spółki,

 • KRS-WB — tutaj wpisuje się dane wspólników.


Do wniosku KRS-W1 dołączamy obowiązkowo:


 • umowę spółki,

 • listę wspólników,

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej,

 • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

 • wzory podpisów osób, które mają prawo do reprezentowania spółki.


Do wniosku KRS trzeba dołączyć też umowę najmu lub dzierżawy do siedziby spółki.


Czy można założyć spółkę jawną przez Internet?

Wspólnicy mogą zarejestrować spółkę jawną w systemie teleinformatycznym. Znajduje się w nim wzorzec umowy. W tym wypadku należy mieć na uwadze, że wkłady wniesione do spółki mogą być tylko pieniężne.


Kto odpowiada za zobowiązania spółki do momentu rejestracji w KRS?


Po podpisaniu umowy przez wspólników można zaciągać zobowiązania w imieniu spółki jawnej. Trzeba jednak pamiętać, że do momentu rejestracji, każdy ze wspólników odpowiada za nie solidarnie. Spółka powstaje dopiero w chwili wpisania jej do rejestru.

Pojawiły się trudności w założeniu spółki jawnej? Mają Państwo wątpliwości dotyczące umowy? Kancelaria Verbum Lex chętnie Państwa przeprowadzi przez cały proces. Pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by poczuli się Państwo bezpiecznie w trakcie prowadzenia biznesu. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl