Spółka komandytowo-akcyjna — co warto wiedzieć o kapitale?

Spółka komandytowo-akcyjnaczym jest kapitał podstawowy?


Kapitał podstawowy to wkład wnoszony przez komplementariusza. Może mieć on różny charakter w zależności od tego, jak wspólnicy dogadają się między sobą. Do wyboru 4 opcje:

  • wkłady niepieniężne zgodnie z przepisami o spółce jawnej,

  • świadczenie pracy albo usług,

  • świadczenia pieniężna,

  • nadanie spółce prawa do użytkowania.

Wycena wkładu leży w gestii osoby wnoszącej. Termin wniesienia kapitału podstawowego warto określić w umowie spółki, by zmniejszyć ryzyko konfliktów w przyszłości. Prawo dopuszcza wkłady gwarancyjne, jednak ta praktyka jest odradzana, jeśli zależy nam na wiarygodności wśród kontrahentów.


Spółka komandytowo-akcyjna czy komplementariusz może wnieść wkład na kapitał zakładowy?


Komplementariusz ma prawo do tego, by wnieść wkład na kapitał zakładowy. Mówi o tym artykuł 132 spółek handlowych. Wtedy przyjmuje on status komplementariusza-akcjonariusza. Ten zapis umożliwia literalnie stworzenie jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej. Pamiętajmy, że to nie zwalnia go z odpowiedzialności całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.


W przypadku kapitału zakładowego można wnieść wkład pieniężny albo niepieniężny. Druga forma podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Cała procedura odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi spółki akcyjnej.


Co trzeba wiedzieć o wkładach wnoszonych przez akcjonariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej?

Wkłady akcjonariuszy są uregulowane przepisami dotyczącymi spółki akcyjnej. Zgodnie z prawem wszystkie wkłady niepieniężne muszą być wniesione w 100% przed rejestracją spółki w KRS. Czasami do statutu trafia zapis, który pozwala na wniesienie wkładu w ciągu 365 dni od momentu wpisania spółki do rejestru. Wtedy należy się do niego zastosować.

1/4 wkładów pieniężnych powinna być wniesiona do spółki przed rejestracją przedsiębiorstwa. Pamiętajmy przy tym, że minimalny wkład zakładowy wynosi 50 000 zł. Nie ma możliwości, by go obniżyć.

Potrzebują Państwo pomocy związanej ze spółką komandytowo-akcyjną? Pojawiły się wątpliwości dotyczące wniesienia wkładu? Doświadczeni eksperci z kancelarii Verbum Lex z przyjemnością rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.

Created by: cdx.pl