Prawo dla spółek komandytowych

Spółka komandytowa co to jest?


Spółka komandytowa to spółka osobowa. Ma podmiotowość prawną, ale jest pozbawiona osobowości prawnej. Co to oznacza w praktyce? Może być pozwana, pozywać, być właścicielem, a także zaciągać zobowiązania.


Na czym polega spółka komandytowa?


Spółkę komandytową może założyć minimum 2 wspólników. Jeden z nich ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Nazywa się go komandytariuszem. Z kolei drugi, odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa w sposób nieograniczony swoim majątkiem. W nomenklaturze prawniczej określa się go mianem komplementariusza.


Jaki podatek płacą wspólnicy spółki komandytowej?


Od 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikiem CIT. Firmy płacą 9% lub 19% podatku w zależności od wysokości uzyskanych dochodów. Przy wypłacie zysków komplementariusz i komandytariusz płaci podatek dochodowy 19%.


Jakie są zalety spółki komandytowej?


Wspólnicy sami ustalają sumę komandytową oraz decydują o tym, kto będzie komplementariuszem, a kto komandytariuszem. Kolejną zaletą jest fakt, że ustawodawca nie określił minimalnego kapitału zakładowego. Ponadto firmę można założyć z pomocą systemu teleinformatycznego. W ten sposób możliwe jest też podejmowanie uchwał czy wprowadzanie zmian do umowy. Dużym atutem jest też możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci komandytariusza. Dla porównania w spółce jawnej takiej opcji nie ma.


Czym różni się spółka komandytowa od spółki z o.o?


Spółkę z o.o. reprezentuje zarząd. Składa się on z jednej lub z większej liczby osób. Z kolei w spółce komandytowej prawo do reprezentowania firmy przysługuje z zasady komplementariuszowi. Można to zmienić, wprowadzając odpowiedni zapis do umowy.


Kolejną istotną różnicą jest brak odpowiedzialności wspólników spółki z o.o. za zobowiązania firmy. Ponoszą oni ryzyko w wysokości wniesionego kapitału. W przypadku sporego zadłużenia zarząd odpowiada swoim majątkiem prywatnym. Inaczej jest w spółce komandytowej. Tutaj komandytariusz, który wniesie wkład równy lub wyższy sumie komandytowej albo zgodzi się na to, by jego nazwisko figurowało w nazwie przedsiębiorstwa, odpowiada za zobowiązania w identycznym stopniu jak komplementariusz. W przeciwnym razie jego odpowiedzialność jest ograniczona.Czy spółka komandytowa musi prowadzić pełną księgowość?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka komandytowa jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Księgi rachunkowe są obowiązkowe tak samo, jak w przypadku innych spółek osobowych.


Kto jest pracodawcą w spółce komandytowej?


Zgodnie z artykułem 3 kodeksu pracy spółka komandytowa może być pracodawcą. W jej imieniu wszystkie czynności związane z prawem pracy wykonuje organ zarządzający przedsiębiorstwem, wyznaczona osoba albo osoba zarządzająca.


Potrzebują Państwo porady prawnej z zakresu przepisów dotyczących spółki komandytowej? Mają Państwo problem i nie wiedzą, jak go rozwiązać? Kancelaria Verbum Lex zaprasza do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by w Państwa życiu ponownie zapanował spokój.

Created by: cdx.pl