Jak założyć spółkę komandytową?


Czy można przekształcić inną spółkę w spółkę komandytową?


Wspólnicy, którzy zdecydują się na założenie spółki komandytowej, mogą to zrobić na dwa sposoby:

 • przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową,

 • założyć nową firmę.


To ciekawe rozwiązanie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, którym brakuje kapitału do otworzenia np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną ze stron są komandytariusze, którzy z zasady nie zajmują się prowadzeniem spraw firmy ani jej nie reprezentują. Ponoszą oni odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu pod warunkiem, że ich odpowiedzialność nie zostanie rozszerzona.


Drugą stroną są komplementariusze. Im przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki, a także do jej reprezentowania na zewnątrz. Co więcej, odpowiadają oni subsydiarnie ze spółką oraz solidarnie ze wspólnikami za zaciągnięte zobowiązania. Komplementariusz może udzielić komandytariuszowi pełnomocnictwa albo prokury.


Jak założyć spółkę komandytową?


Wspólnicy powinni przygotować umowę spółki. Muszą się w niej znaleźć m.in.:

 • przedmiot działalności,

 • wkłady wspólników oraz ich wartość,

 • suma komandytowa,

 • czas trwania umowy, jeśli został uzgodniony,

 • nazwa firmy oraz adres siedziby.


Umowę można podpisać u notariusza albo złożyć podpis zaufany bądź podpis elektroniczny.


Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna, wtedy w nazwie przedsiębiorstwa musi pojawić się pełna adnotacja „spółka komandytowa” zamiast skrótu. Jeżeli któryś z komandytariuszy zgodzi się, by jego nazwisko pojawiło się w nazwie, powinien pamiętać o konsekwencjach. Będzie odpowiadać w taki sam sposób jak komplementariusz za zobowiązania.


Następnym krokiem jest rejestracja przedsiębiorstwa w KRS. Można to zrobić drogą pocztową, elektroniczną albo osobiście. W tym przypadku decyzja zależy od indywidualnych preferencji.


Co trzeba przygotować, by założyć spółkę komandytową?


Dla spółek komandytowych jest przeznaczony druk KRS-W1. Do niego dołącza się inne formularze w zależności od sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa:

 • KRS-WM — przedmiot działalności,

 • KRS-WC — wspólnicy spółki komandytowej,

 • KRS-WA — oddziały lub jednostki terenowe firmy,

 • KRS-WL — prokurenci,

 • KRS-ZN — sprawozdania finansowe i inne dokumenty,

 • KRS-WK — podmioty/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,

 • KRS-WH — sposób powstania podmiotu.

Do tego niezbędna jest umowa (ewentualnie wypis z aktu notarialnego), wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki oraz prokurenta, wykaz wspólników razem z ich adresami.


Założenie spółki komandytowej a urząd skarbowy


Do urzędu skarbowego składa się umowę spółki oraz dokument poświadczający prawo do korzystania z lokalu, w którym znajduje się siedziba firmy. Do tego potrzebny jest wniosek o wpis albo zmianę wpisu do rejestru REGON. Ponadto trzeba zgłosić aktualizację lub prośbę o identyfikację NIP. W tym samym czasie składa się też zgłoszenie lub zmianę płatnika składek w ZUS-ie.


Wspólnicy potrzebują też dowodu wpłaty opłaty sądowej za wpis do KRS i za zgłoszenie w Monitorze Sądowym oraz Gospodarczym. Sąd przekazuje dokumenty do urzędu skarbowego oraz statystycznego. Po uzyskaniu numeru NIP dokumentacja trafia do terenowej jednostki ZUS.


Chcą Państwo założyć spółkę komandytową? Mają Państwo problem z założeniem jej online? A może pojawiły się wątpliwości związane z umową? Eksperci z kancelarii Verbum Lex zapraszają do kontaktu. Pomożemy Państwu wszystko dopiąć na ostatni guzik.

Created by: cdx.pl