Spółka komandytowa - czy jest podatnikiem VAT?

Co warto wiedzieć o ustawie o podatku VAT?


Artykuł 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku wskazuje, że podatnikami są:


  • jednostki pozbawione osobowości prawnej,

  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,

  • osoby prawne.


Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wykonywane przez prowadzącego działalność gospodarczą, które są realizowane w jej zakresie. Z podatku są zwolnione transakcje z majątku własnego zarządu. Dodajmy, że działalność obejmuje obrót towarami, wartościami niematerialnymi oraz prawnymi w celach zarobkowych w sposób ciągły.


Spółki komandytowe


Artykuły 102-124 Kodeksu spółek handlowych regulują kwestie związane z prowadzeniem spółek komandytowych. Komplementariusz prowadzi sprawy firmy, jednak w kwestiach wykraczających poza zwykły zakres czynności, wymagana jest zgoda komandytariusza.


Umowa spółki może mieć charakter notarialny. Można ją zawrzeć też w systemie teleinformatycznym. Powinna ona zawierać takie elementy jak:

  • nazwę firmy i jej siedzibę,

  • przedmiot działalności,

  • czas trwania działalności (nie jest to konieczne),

  • oznaczenie wkładów wniesionych przez wspólników razem z ich wartością,

  • kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariuszy wobec wierzycieli.


Osoby, które decydują się na wypełnienie formularza umowy online, powinny mieć podpis elektroniczny albo podpis zaufany.


Czy spółka komandytowa jest podatnikiem VAT?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółka komandytowa jest płatnikiem VAT. Musi ona dokonać rejestracji nawet wtedy, gdy wspólnicy są zarejestrowanym podatnikiem VAT. Po zarejestrowaniu to ona rozlicza się z podatku.


Chcą dowiedzieć się Państwo więcej na temat spółek komandytowych? Pojawiły się pytania związane z podatkami? Eksperci z kancelarii Verbum Lex z przyjemnością udzielą porady prawnej i pomogą Państwu odzyskać święty spokój. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl