Spółka komandytowa - definicje i przepisy

Spółka komandytowa definicja


Zgodnie z podziałem spółek spółka komandytowa należy do grupy osobowych spółek prawa handlowego. Jest ona niezależnym bytem od wspólników. W swoim imieniu nabywa prawa, zaciąga zobowiązania, pozywa i jest pozywana.


W biznesie często wykorzystuje się skrót „sp.k.”. To świetna opcja dla osób, które chcą ulokować swój kapitał w firmie, chroniąc jednocześnie majątek osobisty. Odpowiedzialność komandytariuszy za zobowiązania przedsiębiorstwa z zasady jest ograniczona. Z kolei komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń.


Kto to jest komplementariusz?


Komplementariusz zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. To on ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania. Jego odpowiedzialność jest subsydiarna z przedsiębiorstwem i solidarna ze wspólnikami. Z tego powodu powinien stać na straży prawa oraz pilnować, by firma prawidłowo funkcjonowała, zachowując płynność finansową.


Kim jest komandytariusz?


Komandytariusz jest pozbawiony prawa do prowadzenia spraw spółki, a także do jej reprezentowania. Jego odpowiedzialność za zobowiązania z zasady jest równa wysokości wniesionego wkładu. Może zostać rozszerzona, jeśli:

  • będzie działał niezgodnie z prawem,

  • w nazwie firmy pojawi się jego nazwisko,

  • jego wkład będzie równy lub wyższy od sumy komandytowej.Spółka komandytowa jak powinna wyglądać jej nazwa?


Artykuł 104 §1 oraz §2 Kodeksu spółek handlowych wyjaśniają, jak powinna wyglądać nazwa spółki komandytowej:

  • musi pojawić się oznaczenie „spółka komandytowa”, może być użyty skrót,

  • musi zawierać nazwisko komplementariusza/komplementariuszy.


Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, wtedy powinno się pojawić jej pełne brzmienie z dopiskiem „spółka komandytowa”. Można do niej dodać też nazwisko komandytariusza, ale nie jest to obowiązkowe. Tutaj decyzja należy do wspólników.


Kiedy powstaje spółka komandytowa?


Spółka komandytowa powstaje w momencie wpisania jej do rejestru KRS. Od 2021 roku można zgłosić ją do Krajowego Rejestru Sądowniczego elektronicznie. Warto pamiętać o tym, że ten rodzaj spółek jest pozbawiony statusu „w organizacji”.


Mają Państwo wątpliwości związane ze spółką komandytową? Czują się Państwo zagubieni w gąszczu przepisów? Eksperci z kancelarii Verbum Lex wyciągają do Państwa pomocną dłoń. Odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą znaleźć spersonalizowane rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl