Prawo dla spółek partnerskich

Czym różni się spółka partnerska od spółki jawnej?

W spółce jawnej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Natomiast w spółce partnerskiej partnerzy są bardziej chronieni. Odpowiadają wyłącznie za swoje zaniechania. Są niezależni od pozostałych osób wykonujących wolny zawód.


Dlaczego warto założyć spółkę partnerską?


W spółce partnerskiej nie ma wymaganego kapitału zakładowego. Każdy partner ma prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Partnerzy mogą wybrać zarząd do reprezentacji przedsiębiorstwa. Nie jest jednak konieczne.


Czy w spółce partnerskiej może być zarząd?


W spółce partnerskiej może być zarząd. Partnerzy mają prawo powołać do niego osoby, które nie wykonują wolnego zawodu. Reprezentują one firmę w zakresie wskazanym w umowie spółki. W jej imieniu podejmują rozmaite działania.


Czy spółka partnerska jest przedsiębiorcą?


Spółka partnerska jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców. Ponadto jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowniczego. Wpis ten świadczy o byciu przedsiębiorcą.


Kto odpowiada za zobowiązania spółki partnerskiej?


Odpowiedzialność w spółce partnerskiej jest ograniczona. Każdy partner odpowiada za swoje zobowiązania oraz zaniedbania. Dzięki temu pozostałe osoby mogą czuć się bezpiecznie.


Kto nie może założyć spółki partnerskiej?


Spółkę partnerską mogą założyć osoby fizyczne, które wykonują wolny zawód. Lista wolnych zawodów znajduje się w Kodeksie spółek handlowych. Warto się z nią zapoznać przed podjęciem decyzji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Jakie podatki płaci spółka partnerska?


Spółka partnerska nie jest obciążona podatkiem dochodowym. Wszyscy wspólnicy płacą za siebie podatek dochodowy od osób fizycznej. Mogą zdecydować, czy będą go odprowadzać zgodnie ze skalą podatkową, czy rozliczać się na podstawie stawki liniowej.
Czy spółka partnerska może zatrudniać pracowników?


Spółka partnerska ma zdolność prawną. W swoim imieniu nabywa prawa oraz zaciąga zobowiązania. Tym samym może zatrudnić pracownika, nabyć nieruchomość czy zaciągnąć kredyt.


Jak rozwiązać spółkę partnerską?


Aby rozwiązać spółkę partnerską:

  • muszą wystąpić okoliczności przedstawione w umowie spółki,

  • partnerzy mogą podjąć jednomyślną uchwałę,

  • spółka może ogłosić upadłość,

  • partnerzy tracą prawo do wykonywania wolnego zawodu,

  • sąd musi wydać prawomocne orzeczenie.Mają Państwo pytania związane ze spółką partnerską? Szukają Państwo kancelarii, która zabezpieczy Państwa interesy i pomoże znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie? Eksperci z Verbum Lex zapewnią dyskrecję oraz odzyskają dla Państwa święty spokój. Zapraszamy do kontaktu.


Created by: cdx.pl