Spółka partnerska - wady i zalety

Spółka partnerska co zyskują osoby trzecie?


Spółka partnerska daje dużą swobodę w kwestii modyfikacji odpowiedzialności za jej działania. Zazwyczaj partnerzy odpowiadają wyłącznie za czynności, które wykonali bądź zaniechali. Ponoszą też odpowiedzialność za osoby, które zatrudnili na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.


Dzięki temu z pozostałych partnerów spada odpowiedzialność za błędy popełnione przez inne osoby. To korzystne rozwiązanie dla wspólników. Nie muszą się obawiać odpowiedzialności karnej czy finansowej za postępowanie kogoś innego.


Spółka partnerska jakie jeszcze korzyści mają partnerzy?


Jeżeli w umowie nie zawarto innych postanowień, wszyscy partnerzy mogą samodzielnie reprezentować spółkę na zewnątrz. Dodatkowo istnieje możliwość pozbawienia wspólnika prawa do reprezentacji za jego zgodą. Można też wyznaczyć np. 2 osobie do reprezentowania spółki.


Ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość powołania zarządu. Takiej opcji nie mają pozostałe spółki osobowe. To on reprezentuje spółkę. W tym przypadku stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.


Spółka partnerska wady


Największą wadą spółki partnerskiej jest fakt, że mogą ją założyć wyłącznie przedstawiciele wolnych zawodów. Są one wymienione w Kodeksie spółek handlowych. Lista ta nie jest zbyt długa. Profesje, które nie zostały w niej ujęte, muszą zdecydować się na inną formę prowadzenia działalności gospodarczej.


Ponadto do spółki partnerskiej nie możemy sobie dowolnie dobierać partnerów. Wspólnicy muszą spełniać kryteria zawarte w przepisach. Z kolei do zarządu może zostać powołany ktoś, kto nie wykonuje wolnego zawodu.


Potrzebują Państwo wsparcia w prowadzaniu spółki partnerskiej? Targają Państwem wątpliwości? Chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat tej formy działalności gospodarczej? Kancelaria Verbum Lex zaprasza do kontaktu. Doradzimy i pomożemy znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji. Z nami poczują Państwo ulgę.

Created by: cdx.pl