Spółka partnerska - ZUS i PIT

Czy spółka partnerska jest płatnikiem podatku dochodowego?


Spółki partnerskie nie podlegają opodatkowaniu dochodowemu. Zysk jest dzielony między partnerów. To, w jaki sposób zostanie podzielony, jest określone w umowie. Każdy ze wspólników odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z podatkiem liniowym albo ze skalą podatkową. Partnerzy na koniec roku składają PIT w urzędzie skarbowym.


Jaki rodzaj księgowości musi prowadzić spółka partnerska?

Spółka partnerska może prowadzić księgi przychodów i rozchodów, jeśli jej przychód jest niższy od 2 000 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu wymagana jest pełna księgowość. Od tej chwili prowadzi się księgi rachunkowe.


Spółka partnerska a ZUS


W trakcie rejestracji spółki partnerskiej jest ona automatycznie rejestrowana jako płatnik ZUS. Partnerzy muszą zgłosić siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od momentu rejestracji. Wspólnik przekazuje do ZUS-u:

  • formularz ZUS ZFA, podając swoje dane osobowe oraz dane innej działalności gospodarczej, jeśli taką prowadzi,

  • formularz ZUS ZUA, żeby ubezpieczyć siebie,

  • formularz ZUS ZZA, jeśli będzie podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Potrzebują Państwo porady prawnej? Nie wiedzą Państwo, jak poprawnie załatwić wszystkie formalności? Pojawiły się trudności z urzędem? Eksperci z kancelarii Verbum Lex zapoznają się z Państwa sytuacją, a następnie pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Dzięki naszemu wsparciu poczują Państwo ulgę i zobaczą świat w innych kolorach. Rozwiejemy czarne chmury, które pojawiły się nad Państwa głowami. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl