Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. kto może być wspólnikiem?


Zanim przystąpią Państwo do założenia spółki z o.o., proszę zastanowić się nad potencjalnymi wspólnikami. Można zdecydować się na jedną lub więcej osób. Możliwa jest też rezygnacja ze wspólników. Kogo można powołać do zarządu?

Zgodnie z obowiązującym prawem wspólnikiem może zostać:

  • osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,

  • osoba z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, która otrzymała zgodę rodzica, opiekuna prawnego, kuratora lub innego przedstawiciela ustawowego,

  • osoba prawna — np. spółka, z wyjątkiem spółki cywilnej oraz jednoosobowej sp. z o.o.Spółka z o.o. czym będzie się zajmować?


Kolejną ważną kwestią jest wybór działalności. Tutaj z pomocą przychodzi Polska Klasyfikacja Działalności. Warto skorzystać z wyszukiwarki kodów i wybrać te, które odpowiadają temu, czym będzie zajmować się przedsiębiorstwo. Jeśli w przyszłości będą chcieli Państwo poszerzyć profil działalności gospodarczej, istnieje możliwość dopisania kolejnych kodów PKD.


Jak założyć spółkę z o.o.?


Istnieją dwa sposoby na założenie spółki z o.o.:

  • w formie umowy notarialnej,

  • online.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na pierwszy sposób, powinni zarezerwować termin w kancelarii notarialnej oraz uiścić stosowne opłaty. To bezpieczniejsze rozwiązanie, jeśli spółka ma bardzo złożony charakter i wiele skomplikowanych umów. Ci, którzy podejmą się założenia spółki za pomocą systemu internetowego, powinni mieć podpis kwalifikowany. Bez niego poprawne załatwienie formalności jest niemożliwe.


Spółka z o.o. jak się przygotować do wizyty w kancelarii notarialnej i ile to kosztuje?

Rezerwacja terminu to pierwszy krok do założenia firmy. Na spotkaniu wymagana jest obecność wszystkich wspólników. Do sporządzenia umowy potrzebne są następujące dokumenty:


  • dokumenty tożsamości przyszłych członków zarządu,

  • dane wspólników (imię, nazwisko, numer PESEL, REGON, NIP, stan cywilny, nazwa firmy i siedziba — w przypadku osób prawnych),

  • nazwa oraz siedziba tworzonej firmy,

  • czas trwania tworzonej spółki,

  • wskazanie kodów PKD.

W umowie dobrze jest określić sposób pokrycia własnego kapitału, zasady reprezentacji spółki, a także wskazanie zarządu.


Przygotowanie umowy wiąże się z opłatam sądowymi. Dodatkowo notariusz pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą taksą. Jest ona uzależniona od wysokości kapitału zakładowego. Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego to koszt 500 zł, natomiast zarejestrowanie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to wydatek rzędu 100 zł.


Ponadto, założenie spółki zobowiązuje zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego wysokość jest równa 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o wynagrodzenie notariusza oraz koszty wpisu do KRS oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?


Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet nie jest skomplikowanym zadaniem. Można to zrobić na stronie ems.ms.gov.pl. Tam należy założyć konto użytkownika oraz profil przedsiębiorstwa.


W kolejnym etapie wybieramy typ tworzonej spółki (formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Następnie określamy elementy umowy spółki. Bardzo pomocne są w tym zakresie gotowe wzory i specjalne formularze dostępne podczas rejestracji. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych system automatycznie przekierowuje do wniosków sądowych oraz zleca podpisanie dokumentów (podpisem elektronicznym albo uwierzytelnionym kontem ePUAP).


Po weryfikacji wnioskodawcy, system przenosi do bankowości elektronicznej. W tym kroku musimy uiścić podatki oraz opłaty sądowe. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków wniosek trafia do właściwego sądu. Nowa spółka z o.o. jest rejestrowana w ciągu 24 godzin od złożenia elektronicznego wniosku. Dzięki temu firma może bardzo szybko rozpocząć swoją działalność i zacząć na siebie zarabiać.Jak założyć spółkę z o.o.? Co jest lepsze: notariusz czy Internet?


Akt notarialny jest droższym rozwiązaniem. W zamian jednak przedsiębiorca otrzymuje kompleksową usługę. Nie musi się niczym przejmować. Zyskuje pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik zgodnie z obowiązującym prawem. Nie musi się obawiać błędów i ponownie wykonywać tych samych czynności.


Założenie spółki przez Internet jest o wiele tańsze. Pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Niestety niedoświadczona osoba może napotkać wiele trudności związanych z procedurą rejestracyjną. Brak fachowej wiedzy w przypadku uregulowania problematycznych kwestii w umowie może działać w przyszłości na naszą niekorzyść. Mimo to opcja online wydaje się idealnym rozwiązaniem w przypadku małych spółek z o.o.


Napotkali Państwo trudności w założeniu spółki przez Internet? A może mają Państwo wątpliwości związane z zapisami w umówię? Zapraszamy do kontaktu. Eksperci z Verbum Lex chętnie pomogą.

Created by: cdx.pl