Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. kto ją reprezentuje i jak wygląda zgromadzenie wspólników?


W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi albo wspólnikowi i spółce. Zgodnie z art. 173 § 1 kodeksu spółek handlowych, każde oświadczenie woli składane spółce przez wspólnika wymaga formy pisemnej.


Jeśli wspólnik jest jedynym członkiem zarządu, czynności prawne między nim a spółką wymagają formy aktu notarialnego. To chroni interesy zarówno spółki, jak i wspólnika. W jednoosobowej spółce z o.o. wszystkie uprawnienia zarządu przysługują jednej osobie (art. 156 ksh). Każdorazowo notariusz przesyła wypis z aktu notarialnego do sądu. Możliwe jest też przesłanie stosownego wzorca w systemie teleinformatycznym.


Zgodnie z art. 240 ksh nie trzeba formalnie zwoływać zgromadzenia wspólników. Uchwały można powziąć, gdy cały kapitał jest reprezentowany i nikt nie wniósł sprzeciwu. Tutaj za funkcjonowanie firmy odpowiada tylko jedna osoba. Aby uniknąć błędów, warto nawiązać współpracę ze specjalistami. Przyda się profesjonalna obsługa prawna oraz księgowa.Jednoosobowa spółka z o.o. kilka słów o protokołowaniu uchwał


Jedyny wspólnik jest zobowiązany do protokołowania uchwał. Aby spełnić wymóg formalny, należy złożyć tradycyjny albo elektroniczny podpis. Jest to istotne ze względów dowodowych. Warto podkreślić, że brak protokołu nie wpływa na ważność niektórych umów.


Jednoosobowa spółka z o.o. co warto wiedzieć o ZUS-ie?


Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., będący osobą fizyczną, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Odprowadza też składkę zdrowotną. Warto o tym pamiętać i odprowadzać wszystkie składki w wyznaczonym terminie, by uniknąć zadłużenia.


Jeśli dojdzie do sytuacji, w której firma będzie miała problemy z płynnością finansową oraz regulacja zobowiązań stanie się niemożliwa, trzeba szybko reagować. Warto w tej sytuacji poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zaistniałych okolicznościach, a także poprosić o rozłożenie płatności na raty. Jeżeli nie będzie perspektyw na poprawę kondycji przedsiębiorstwa, dobrym pomysłem może okazać się sprzedaż spółki pod okiem doświadczonej kancelarii.


Chcą Państwo założyć spółkę jednoosobową z o.o.? A może są już Państwo jedynym wspólnikiem? Pojawiły się problemy? Targają Państwem wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu. Eksperci z kancelarii Verbum Lex wszystko w prosty sposób wytłumaczą, a w razie potrzeby ugaszą pożar. Z nami zadbają Państwo o święty spokój w swoim życiu zawodowym i prywatnym.

Created by: cdx.pl