Spółka z o.o. w organizacji - Jakie prawa jej przysługują?

Spółka z o.o. w organizacji jakie ma prawa?


Wyobraźmy sobie, że przed chwilą zawarliśmy umowę spółki z o.o. Nie jest jeszcze ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. W tym momencie stworzyliśmy spółkę z o.o. w organizacji. Nie ma ona jeszcze osobowości prawnej, ale ma już zdolność do czynności prawnych oraz zdolność prawną.


Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych taki twór może w swoim imieniu np.:

  • nabyć własną nieruchomość,

  • zaciągnąć zobowiązania,

  • pozywać,

  • być pozwanym.


Dzięki temu firma może rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Zanim pojawi się w KRS, może wystawić fakturę VAT, wziąć kredyt, a także podpisać umowę czy zaopatrzyć się w środki trwałe.


Spółka z o.o. w organizacji jakie formalności może załatwić?


Spółka z o.o. w organizacji może wystąpić o nadanie numeru NIP oraz REGON. Te dane będą potrzebne do sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Pozostaną niezmienne do końca jej trwania na rynku.


Spółka z o.o. w organizacji o czym powinni pamiętać wspólnicy?


Wspólnicy, którzy wykonują czynności w imieniu spółki, na przykład podpisują umowę, powinni do momentu wpisania jej do rejestru używać określenia spółka w organizacji. Tę wzmiankę należy umieścić na wszystkich istotnych dokumentach. Warto pamiętać o tym szczególe.


Prokurent w spółce z o.o. w organizacji


Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego spółka z o.o. w organizacji ma prawo do wyznaczenia prokurenta. Prokura wchodzi w życie w momencie jej ustanowienia. Dzięki niej załatwienie niektórych formalności staje się łatwiejsze.


Spółka z o.o. w organizacji co dzieje się po wpisie do KRS?


Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jest równoznaczny z tym że spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z o.o. Od tego momentu zyskuje osobowość prawną. Ma swoje prawa oraz obowiązki, za które odpowiada.

Chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat spółki z o.o. w organizacji? Mają Państwo pytania związane ze spółką z ograniczaną odpowiedzialnością? Zapraszamy do kontaktu.
Z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą oraz doświadczeniem.


Created by: cdx.pl