Skup spółek z o.o. w upadłości

Skup spółek z o.o. w upadłości - kiedy spółka z o.o. ogłasza upadłość?

Upadłość jest procesem, który dotyczy spółki z o.o., która nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Taką sytuację nazywamy niewypłacalnością płynnościową. Ma ona miejsce, gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, np. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu skarbowego, banku czy dostawców.


Ustawa przewiduje domniemanie niewypłacalności dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Aby spółka z o.o. mogła ogłosić upadłość, należy rozważyć kilka aspektów:

 • dłużnik nie opłaca zobowiązań, które są wymagalne — termin zapłaty już minął,
 • brak wykonania wymagalnych zobowiązań może obejmować zobowiązania zarówno prywatne (w stosunku do kontrahentów), jak i publicznoprawne (np. w stosunku do ZUS-u czy urzędu skarbowego),
 • brak regulowania wymagalnych zobowiązań nie musi odnosić się do wszystkich zobowiązań dłużnika,
 • trzymiesięczny okres opóźnienia w regulowaniu zobowiązań finansowych liczy się nie od pierwszego, ale od drugiego niespłaconego w terminie zobowiązania,
 • drugie niespłacone zobowiązanie musi dotyczyć innego wierzyciela; niewypłacalność nie wystąpi, jeśli dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.
   

Rzadziej mamy do czynienia z niewypłacalnością bilansową, która dotyczy przede wszystkim spółek prawa handlowego. Występuje ona, gdy wartość zobowiązań przekracza wartość majątku przez co najmniej dwadzieścia cztery miesiące. To, czy spółka jest w stanie regularnie regulować swoje zobowiązania, nie wpływa na ocenę jej niewypłacalności.Skup spółek z o.o. w upadłości - warto reagować, gdy dzieje się coś złego w firmie

Członkowie zarządu spółki oraz prezes powinni mieć elementarną wiedzę na temat niewypłacalności firmy. Dzięki temu będą umieli odpowiednio reagować oraz zarządzać kryzysem, gdy spółka balansuje na granicy upadłości. W takich momentach konsultacja ze specjalistami będzie najrozsądniejszą opcją.


Rzetelna opinia może potwierdzić niewypłacalność spółki lub stanowić zabezpieczenie dla zarządu, dowodząc, że zarząd miał uzasadnione przekonanie o niewypłacalności firmy. W obu przypadkach zarząd zyskuje pewną ochronę przed nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jest w stanie ochronić swój majątek prywatny przed stratą, a także zabezpieczyć swoich bliskich przed negatywnymi skutkami zadłużenia firmy.


Sprzedaż spółki z o.o. w upadłości to skuteczny sposób na unormowanie trudnej sytuacji . Od tego momentu członkowie zarządu oraz ich bliscy mogą nieco odetchnąć. Ich sytuacja nie ulegnie już pogorszeniu. Doświadczeni specjaliści wskażą im drogę, do wyjścia z impasu.Skup spółek z o.o. w upadłości - dlaczego warto skorzystać z tej szansy?

Skup spółki z o.o. znajdującej się w stanie upadłości niesie wiele korzyści dla członków zarządu:
 

 • załatwienie wielu formalności przy minimalnym zaangażowaniu — kancelaria zajmie się sprawnie całym procesem, starannie weryfikując potencjalnych kupców,
   

 • czas na zajęcie się własnym życiem — gdy specjaliści angażują w sprawy przedsiębiorstwa, Państwo mogą zaplanować swoją przyszłość na nowo, znaleźć pracę lub odpocząć,
   

 • minimalizacja długów — otrzymają Państwo merytoryczne wsparcie oparte na podstawie zdobytych doświadczeń w zarządzaniu długami,
   

 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności osobistej — w przypadku upadłości, istnieje ryzyko, że członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki; przejęcie zarządzania spółką przez naszą kancelarię pomaga uniknąć tego ryzyka,
   

 • wsparcie i doradztwo — pomagamy na każdym etapie procesu, rozwiewamy wątpliwości i doradzamy.

  Skup spółek w upadłości jest skomplikowanym procesem, który wymaga specjalistycznej wiedzy. Nasza kancelaria jest, po to, by Państwu pomóc. Wiemy, jak uniknąć tzw. osób-słupów, które sprawiają, że transakcja staje się prawdziwym fiaskiem. Dzięki nam poczują się Państwo bezpiecznie. Nad Waszymi głowami znowu zaświeci słońce.Skup spółek z o.o. w upadłości - z kancelarią prawną Verbum Lex w końcu Państwo odetchną

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo stresujące jest zarządzanie spółką znajdującą się w stanie upadłości. Czarne wizje, lęk przed tym, co przyniesie kolejny dzień, spędzają z sen z powiek. Po kilku tygodniach takiego rollercoastera czujemy się przemęczeni, tracimy chęć do życia, a nasze poczucie własnej wartości spada praktycznie do zera. Do tego pojawia się to przygniatające poczucie winy, które nie pozwala kroczyć przez życie z wysoko uniesioną głową.

W kancelarii Verbum Lex przemieniamy życie prezesów spółek z o.o., członków zarządu i ich bliskich na lepsze. Pomagamy stawić czoła wielu trudnościom oraz dajemy nadzieję na lepszą przyszłość. Nie oceniamy naszych klientów, tylko oferujemy merytoryczne, a także mentalne wsparcie.


Stoimy na straży prawa i optymalizujemy ryzyko finansowe. Z naszych usług skorzystało już wiele spółek z o.o. z Warszawy, Łodzi czy innych miast. Spojrzenie na daną sytuację z zewnątrz zaświeciło światełko w tunelu. Wyzwoliło ludzi z ciemności. Gdy brakowało wizji na wyjście z impasu, my ją stworzyliśmy. Teraz możemy pomóc również Państwu. Zapraszamy do kontaktu.


Gdzie sprzedać spółkę z o.o. w upadłości?

Kancelaria Verbum Lex specjalizuje się w legalnym skupie zadłużonych spółek z o.o. znajdujących się w różnych sytuacjach finansowych.Co oznacza, że spółka z o.o. jest w upadłości?

Upadłość spółki z o.o. to proces prawny zarezerwowany dla firm, które znalazły się w stanie niewypłacalności. Głównym celem tego rozwiązania jest zapewnienie wierzycielom spółki ochrony przed nieuzasadnionym zmniejszaniem majątku firmy przez dłużnika.

Created by: cdx.pl