Skup spółek z o.o. zadłużonych wobec ZUS

Skup spółek z o.o. zadłużonych wobec ZUS - błyskawiczna reakcja jest kluczowa

Zalegające składki w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych spędzają Państwu sen powiek? Przeraża Państwa wizja spłaty długów z prywatnego majątku? Nie widzą Państwo perspektyw na poprawę obecnej sytuacji?

W tym przypadku dobrym pomysłem może okazać się sprzedaż spółki z o.o. zadłużonej wobec ZUS. Im szybciej zostaną podjęte działania w tym kierunku, tym łatwiej będzie zapobiec nieprzyjemnym konsekwencjom, które grożą właścicielowi oraz członkom zarządu. Mogą oni zostać pociągnięci nie tylko do odpowiedzialności cywilnej, ale również karnej.


Stare przysłowie mówi: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Warto zaufać tej starej mądrości i jak najszybciej rozpocząć współpracę z doświadczoną kancelarią Verbum Lex pomaga przedsiębiorcom znajdującym się trudnej sytuacji finansowej. Groźba egzekucji komorniczej czy innej kary wywołuje ogromny stres i uniemożliwia koncentrację na podstawowej działalności firmy. Nasi prawnicy pomogą Państwo bezpiecznie przejść przez ten trudny czas.Skup spółek z o.o. zadłużonych wobec ZUS - kilka słów o odpowiedzialności karnej za składki prezesa

Prezes spółki z o.o. może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie obowiązujących przepisów. Pamiętajmy o starej łacińskiej sekwencji „ignorantia iuris nocet”, czyli „nieznajomość prawa szkodzi”. Właściciele spółek z o.o. oraz członkowie zarządów powinni koniecznie zapoznać się z prawem, ponieważ są zobowiązani do jego przestrzegania.


Co mówi prawo na ten temat? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

  • odpowiedzialność karna za składki na ubezpieczenie zdrowotne wynika z art. 193 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., póz 1793 ze zm.),
  • odpowiedzialność karna za brak składek na Fundusz Pracy została opisana w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, która reguluje promocję zatrudnienia i instytucji rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1065 ze zm.),
  • odpowiedzialność karna za składki na ubezpieczenia społeczne została opisana w art. 98 ust 1 pkt 1a ustawy z 13 października 1998 roku. Zapisy znajdujące się w tym dokumencie mówią o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU 2016 r., poz. 963 ze zm.).

W tym miejscu należy podkreślić, że podatnik jest zobowiązany do uregulowania należności względem ZUS-u. Problemy finansowe nie zwalniają go z tego obowiązku. Konsekwencją długów w tej instytucji może być nałożenie przez sąd grzywny wobec prezesa. Sędzia oceni zaniechania oraz okoliczności, by ustalić należyty wymiar kary. Jeśli będą Państwo szybko reagować, gdy pojawią się długi, nasza kancelaria odmieni Państwa los.Skup spółek z o.o. zadłużonych wobec ZUS - czy to rozwiązanie naprawdę zasługuje na Państwa uwagę?

Skup spółki z o.o., która ma nieuregulowane płatności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to szansa na spokojną przyszłość dla właściciela, członków zarządu i ich bliskich. W ten sposób można skutecznie zapobiec odpowiedzialności karnej.


Zadłużenie w ZUS negatywnie wpływa na renomę marki. Sprzedaż umożliwia odwrócenie tego trendu. Dzięki temu rozwiązaniu były właściciel zyskuje energię do nowych przedsięwzięć. Może skupić się na tym, co w danym momencie jest dla niego najważniejsze.


Jeśli w odpowiednim czasie zdecydują się Państwo na sprzedaż firmy zalegającej ze składkami społecznymi, zyskają na tym wszyscy członkowie zarządu oraz ich bliscy. Dzięki temu skutecznie zapobiegną Państwo licznym bataliom sądowym, a także konfliktom koleżeńskim czy rodzinnym. Z pomocą kancelarii Verbum Lex w Państwa życiu bardzo szybko zapanuje święty spokój.Skup spółek z o.o. zadłużonych wobec ZUS - dlaczego warto powierzyć to zadanie kancelarii Verbum Lex?

Kancelaria Verbum Lex ma wieloletnie doświadczenie w skupie zadłużonych spółek. Rzetelnie analizujemy konkretny przypadek, podejmujemy się skomplikowanych kwestii prawno-finansowych i pomagamy przedsiębiorcom wyjść obronną ręką z wielu opresji. Gwarantujemy fachowe doradztwo oraz kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu.

Zapraszamy do kontaktu.

Nasi prawnicy przeprowadzą szczegółową analizę spółki, a także zapoznają się z indywidualną sytuacją prezesa oraz pozostałych członków zarządu. Zapewniamy dyskrecję naszym klientom. Nasza kancelaria działa jawnie. Podpisujemy się na wszystkich dokumentach i dbamy o to, by sprzedaż była legalna.


Dopilnujemy, by wszystkie procedury przebiegły sprawnie. Pomożemy Państwu znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie. Po podpisaniu umowy sprzedaży podpisy zostaną poświadczone przez notariusza. Współpracując z nami, nie muszą się Państwo niczego obawiać.Jak sprawdzić, na jaką kwotę spółka z o.o. jest zadłużona w ZUS przed skupem spółki z o.o.?

Aby sprawdzić, czy spółka z o.o. zalega z płatnościami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, należy zalogować się do PUE ZUS. W „Panelu Płatnika” znajdą Państwo aktualne informacje w zakładce „Salda Bieżące’.
Czy skup spółki z o.o. całkowicie eliminuje ryzyko odpowiedzialności karnej?

Jeśli przedsiębiorca przez długi czas nie odprowadzał należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponosi za to odpowiedzialność karną. Aby uniknąć takiej sytuacji, trzeba systematycznie analizować płynność finansową i szybko reagować, gdy coś złego się dzieje.

Created by: cdx.pl