Prawo dla spółek cywilnych

Co to jest spółka cywilna?


Spółka cywilna nie należy do spółek handlowych. W konsekwencji nie jest osobnym bytem prawnym. Jest to rodzaj umowy między wspólnikami, który w bardzo prosty sposób reguluje relacje między nimi. Opierają się one na prowadzeniu biznesu lub działalności niezarobkowej.


Wszystkie zobowiązania zaciągają wspólnicy. To oni za nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym. Podobnie jest z prawami. Nabywają je osoby, które prowadzą wspólne interesy.


Ile musi być osób w spółce cywilnej?


W spółce cywilnej muszą być minimum 2 osoby. Ustawodawca nie określił górnej granicy.


Dlaczego warto założyć spółkę cywilną?


Spółkę cywilną można łatwo założyć i rozwiązać. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą przetestować swój pomysł na małą skalę. Gdy działalność gospodarcza się rozwinie, można ją sprawnie przekształcić np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


Czy w spółce cywilnej płaci się ZUS?


Wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ciąży na nich obowiązek opłacania składek pracownikom, których zatrudnili. W tym przypadku trudno mówić o zwolnieniu z ZUS-u.


Jak się rozlicza spółka cywilna?


Spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego. Płaci go każdy wspólnik oddzielnie od wysokości dochodu, który uzyskał ze spółki. Jeśli chodzi natomiast o podatek VAT, spółkę cywilną należy zgłosić jako płatnika. VAT-u nie płacą wspólnicy.


Jak wypłacić pieniądze ze spółki cywilnej?


Wspólnicy mogą podzielić zyski i wypłacić je na koniec roku obrachunkowego. W umowie spółki można zawrzeć jednak inny zapis, który umożliwi częstsze wypłaty. Wszystko zależy od tego, jak często chcemy otrzymywać pieniądze.


Kto jest pracodawcą w spółce cywilnej?


Pracodawcą może być zarówno spółka cywilna, jak i wspólnik będący przedsiębiorcą. Wszystko zależy od tego, do jakich ustaleń dojadą osoby, które zawarły porozumienie w formie spółki.


Czy spółka cywilna ma swój majątek?


Spółka cywilna jest pozbawiona podmiotowości prawnej. To wielostronny stosunek, który łączy ludzi rozmaitymi zobowiązaniami. W konsekwencji nie może mieć swojego majątku.


Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej?


Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W przypadku zadłużenia wierzyciel może wezwać do spłaty jednego, kilku lub wszystkich wspólników jednocześnie. Ma prawo żądać spłaty w całości albo w części.


Szukają Państwo odpowiedzi na pytania związane ze spółką cywilną? Pojawiły się wątpliwości? Nie wiedzą Państwo, jak najlepiej zachować się w konkretnej sytuacji? Doświadczona kancelaria o ugruntowanej pozycji na rynku Verbum Lex zaprasza do kontaktu. Z nami życie okaże się o wiele prostsze.


Created by: cdx.pl