Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna definicja


Spółka komandytowo-akcyjna ma zdolność do czynności prawnych. Prowadzi działalność gospodarczą w swoim imieniu. Za zobowiązania ponosi w niej odpowiedzialność komplementariusz. Odpowiada on całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń. Minimum jeden wspólnik jest natomiast akcjonariuszem.


W sprawach związanych z tego rodzaju spółkami osobowymi stosuje się artykuł 125 i 126 Kodeksu spółek handlowych. W kontekście wspólników stosuje się zapisy dotyczące spółki jawnej. Z kolei w pozostałych kwestiach podstawę prawną stanowią przepisy dotyczące spółek akcyjnych.


Minimalny kapitał zakładowy powinien wynosić 50 000 zł. Warto podkreślić w tym miejscu, że utworzenie kapitału zakładowego jest fakultatywne. Wspólnicy mają prawo do rezygnacji z niego.


Jak utworzyć spółkę komandytowo-akcyjną?

Aby uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowniczym, trzeba utworzyć statut spółki komandytowo-akcyjnej. To z kolei wymaga aktu notarialnego. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:

  • firma i siedziba spółki,

  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez komplementariusza razem z jego wartością,

  • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, a także wartość nominalną akcji z ustaleniem, czy są one na okaziciela, czy imienne,

  • przedmiot działalności,

  • organizację walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej,

  • liczbę akcji poszczególnych rodzajów razem z uprawnieniami,

  • nazwiska i imiona osób bądź firmy, które są komplementariuszami z adresami do doręczeń.


Następnym etapem jest złożenie wpisu do KRS przez Portal Rejestrów Sądowych. Formularz może podpisać jeden komplementariusz albo pełnomocnik procesowy przez niego powołany.Spółka komandytowo-akcyjna dla kogo jest dobrym rozwiązaniem?


To świetna opcja, jeśli nie chcą Państwo zakładać spółki z o.o. ani spółki akcyjnej. Warto się na nią zdecydować, jeżeli mamy już ustabilizowaną pozycję na rynku i zależy nam na dokapitalizowaniu biznesu. W ten sposób można się skutecznie ochronić przed wchłonięciem przedsiębiorstwa przez większych konkurentów.


Jedną z największych zalet spółki komandytowo-akcyjnej jest brak podwójnego opodatkowania. Dochody firmy nie podlegają obowiązkowe skarbowymi. Co więcej, wypracowane zyski można przeznaczyć na reinwestycje bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ponadto akcjonariusze sami decydują o swojej formie opodatkowania.


Chcą Państwo założyć spółkę komandytowo-akcyjną? Szukają Państwo odpowiedzi na nurtujące odpowiedzi? Zapraszamy do kontaktu. Doświadczona kancelaria Verbum Lex służy pomocą. Pomoże Państwu stanąć na nogi i odzyskać święty spokój.


Created by: cdx.pl