Spółka cywilna - jak wygląda odpowiedzialność wspólników?

Jak wygląda odpowiedzialność wspólników w spółce cywilnej?


Każdy wspólnik spółki cywilnej odpowiada solidarnie za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem bez żadnych ograniczeń. W przypadku dużego zadłużenia lub bardzo poważnych zaniechań naraża siebie i swoich bliskich na utratę majątku prywatnego. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie spółki leży w gestii wszystkich wspólników. Wierzyciele mają prawo pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich, by odzyskać zaległe należności.


Co może zrobić wierzyciel spółki cywilnej?

Wierzyciele nie mogą pozwać spółki cywilnej za niedopełnienie obowiązków. Mają oni prawo do tego, by zwrócić się tylko do jednego wspólnika, by wywiązał się ze zobowiązań. To od nich zależy, czy od razu będą kontaktować się ze wszystkimi.


Wierzyciel może dochodzić swoich praw z majątków prywatnych wspólników lub z majątku spółki. Ponadto, jeśli jeden ze wspólników pokryje zobowiązania, ma prawo żądać rekompensaty od pozostałych osób, z którymi podpisał umowę. To niestety może prowadzić do sytuacji konfliktowych.


Czy można uchronić się przed odpowiedzialnością w spółce cywilnej?


Wszystkie zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania umowy spółki cywilnej powinny być rzetelnie zrealizowane. To jedyny sposób, by uniknąć negatywnych skutków w przyszłości. Odejście ze spółki nie powoduje uniknięcia odpowiedzialności, jeżeli doszło do uchybień przed tym terminem.

Co więcej, nowy wspólnik odpowiada za długi oraz inne niedociągnięcia, które istniały w dniu podpisania umowy spółki. Jego odpowiedzialność jest taka sama jak dotychczasowych wspólników. Z tego powodu warto dokładnie zapoznać się z całą sytuacją, aby zapobiec rozczarowaniu.


Są Państwo wspólnikiem w spółce cywilnej? Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Kancelaria Verbum Lex pomoże Państwu znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie. Odpowiemy na każde pytanie. Dla nas nie ma tematów tabu. Zapraszamy do kontaktu.

Created by: cdx.pl