Spółka z o.o. - Czy składki ZUS są obowiązkowe?

Spółka z o.o. czy wspólnicy muszą płacić ZUS?


Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Artykuł 8 ust. 6 pkt. 4 jasno mówi, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.


Wspólnicy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają składkom ZUS. Wyjątek stanowi tu opcja jednoosobowa. Wspólnik takiej spółki nie powinien być zatrudniony na podstawie umowy o pracę.Spółka z o.o. co trzeba wiedzieć o składce zdrowotnej?


Od 1 stycznia 2022 roku obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie zarządu, którzy pobierają wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Dotyczy to na przykład prezesów, którzy pełnią swój urząd na podstawie powołanie i otrzymują pieniądze nawet raz na kilka miesięcy. Podstawą to opłacenia składki jest też umowa cywilnoprawna.Spółka z o.o. co mają wspólnego składki ZUS z udziałami w spółce?


Na ogół wspólnicy wieloosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy nie podpisali umowy o pracę ze spółką, nie podlegają składkom ZUS. Problem pojawia się, gdy udziały w spółce nie są równe.


Jeśli dysproporcja jest bardzo duża i jeden ze wspólników ma dominującą pozycję, wtedy może się okazać, że trzeba będzie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Sąd może stwierdzić, że jeden ze wspólników jest iluzoryczny. To w konsekwencji prowadzi do oskładkowania.


Dodajmy, że ZUS ma prawo, by domagać się zapłaty zaległych składek w przypadku rażącej nierówności udziałów. W rezultacie taka spółka może bardzo szybko stracić płynność finansową, a członkowie zarządu mogą zostać pociągnięci to odpowiedzialności karnej.


Jeśli chcą Państwo uniknąć takich sytuacji, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci podpowiedzą, jak najlepiej rozłożyć udziały w spółce, by uniknąć w przyszłości wielu stresujących sytuacji. Zapoznamy się z Państwa sytuacją, a następnie podpowiemy najlepsze możliwe rozwiązanie. Z kancelarią Verbum Lex będą Państwo spać spokojnie.

Created by: cdx.pl